Nytt styre

Årsmøtet i Søndre Land IL Håndball ble gjennomført 17. februar. Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent og vedtatt. Vi vedtok også ny lovnorm, samt bestemte at treningsavgiftene holdes på samme nivå.

Som siste sak, ble det valgt nytt styre.

Kristin Stavik Moshagen ble gjenvalgt som leder for ett år, mens Hege Tronrud ble valgt til ny sekretær, Mats Bergseng til nytt styremedlem og Kristin Frøslid Hovelsrud til nytt varamedlem.

Styret består nå av Kristin S. Moshagen (gjenvalg for ett år), Unni Raaum (nestleder), Ritva Raddum (kasserer), Hege Tronrud (sekretær, ny, valgt for to år), Rita Finstuen (styremedlem) og Mats Bergseng (styremedlem, ny, valgt for to år).

Varamedlemmer er Anne Hagenborg (gjenvalg for to år), Torunn Heggen og Kristin Frøslid Hovelsrud.

Revisorene Heidi J. Ingvaldsen og Svein Henning Byrøygard var ikke på valg. Det var heller ikke Valgkomiteen med Hans Olav Nordraak, Jon Olav Johansen og Lill Katrin Hansen.

Søndre Land IL Håndball takker Kristin Frøslid Hovelsrud og Per Arne Perstuen for innsatsen de har gjort i styret!tulipan