Søndre Land IL Håndball hører hjemme i Hov i Søndre Land kommune. Vi er en selvstendig juridisk enhet, men vi er en del av Søndre Land IL Allianse sammen med fotball, ski og friidrett. Vi har ca. 100 medlemmer/aktive.

Vi tilbyr et treningstilbud for barn fra 5 år og oppover. Sesongen 2016/2017 har vi følgende grupper: Lek med ball, G8, J9, J11, G10 og J12.

Henvendelser kan rettes til leder Kristin Stavik Moshagen (mobil: 971 81 501/ epost: k-mosh@online.no)