Søndre Land IL Håndball hører hjemme i Hov i Søndre Land kommune. Vi er en selvstendig juridisk enhet, men vi er en del av Søndre Land IL Allianse sammen med fotball, ski og friidrett. Vi har ca. 100 medlemmer/aktive.

Vi tilbyr et treningstilbud for barn fra 6 år og oppover.

Henvendelser kan rettes til leder Gudbrand Hammerstad (mobil: 974 07 113/ epost: gudbrandhammerstad@gmail.com) eller nestleder Kristin Stavik Moshagen (mobil: 971 81 501/ epost: k-mosh@online.no)