Søndre Land IL Håndball hører hjemme i Hov i Søndre Land kommune. Vi er en selvstendig juridisk enhet, men vi er en del av Søndre Land IL Allianse sammen med fotball, ski og friidrett. Vi har ca. 100 medlemmer/aktive.

Vi tilbyr et treningstilbud for barn fra 5 år og oppover. Sesongen 2019/2020 har vi hatt følgende grupper: Lek med ball, G8, J8, J10, G11, J12 og J16. I tillegg har vi åpen trening for ungdommer en kveld i uka.

Henvendelser kan rettes til leder Nils Kjølseth Sand (mobil: 970 27 455/ epost: nils.sand@agcocorp.com) eller nestleder Kristin Stavik Moshagen (mobil: 971 81 501/ epost: k-mosh@online.no)