Leder: Nils Kjølseth Sand (970 27 455 – nils.sand@agcocorp.com)

Nestleder: Kristin Stavik Moshagen (971 81 501 – k-mosh@online.no)

Kasserer: Hege Meinch Martinsen

Sekretær: Per Skjønberg

Styremedlem: Lars Grime

Styremedlem: Marte Østby Løkken

Varamedlemmer:

Lene Tollefsrud, Trude Kristiansen og Freddy Edvardsen

Revisorer: Kenneth Holt og Gudbarnd hHammerstad

Valgkomite:  Ikke utvalgt ennå.