Trener: Kristin Stavik Moshagen (971 81 501)

Trener: Lill Katrin Hansen (911 09 003)

Lagledere: Hege Meinch Nygård og Torstein Haslerud

Kampoppsette finner dere ved å klikke på denne lenken: KLUBBDAGBOK