Trenere: Annette Kjølseth Sand (977 70 089), Eva Mari Flaten, Olav Narmo og Nils Kjølseth Sand (970 27 455)