Trenere: Annette Kjølseth Sand, Eva Mari Flaten, Olav Narmo og Nils Kjølseth Sand