Trenere Marita Fonnes Odnæs (977 91 967) og Johnny Tvinnereim