Livsviktig gave til Søndre Land IL Håndball

-Jeg håper dere aldri får bruk for gaven, sa daglig leder Kåre Skrugstad i GL Forsikring/ IF Skadeforsikring da han onsdag overleverte den livsviktige gaven, en hjertestarter, til Søndre Land IL Håndball fra IF Trygghetsfond.

Det var i august at leder Kristin Stavik Moshagen i Søndre Land IL Håndball sendte inn en søknad om å få hjertestarter. Gleden var stor da vi like før høstferien fikk beskjed om at vår søknad vant fram.

– Søndre Land Hallen er kommunens eneste idrettshall. Den er hyppig brukt av elever i ungdomsskole og barneskole på dagtid, og av lag og foreninger hver eneste kveld hele uka. I tillegg er det arrangementer hvor det periodevis kan være mange mennesker i hallen. En hjertestarter vil være en god trygghet for oss å ha tilgjengelig, skrev Moshagen i søknaden.

– Vi får svært mange og svært gode søknader til Trygghetsfondet, og det er sterk konkurranse om midlene hver måned. Vi har sterkt fokus på hjertestartere, da vi ser det kan betyr liv eller død ved et idrettsarrangement. Hjertestans kan skje hvem som helst, og hvor som helst. Bare i Norge blir over 5.000 mennesker rammet av hjertestans årlig.  Muligheten for å overleve hjertestans øker betydelig ved rask start av førstehjelp (hjerte/lunge redning), og bruk av en hjertestarter, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, som sitter i juryen i If Trygghetsfond, i en pressemelding.

Kåre Skrugstad, daglig leder i GL Forsikring/If Skadeforsikring, som delte ut hjertestarteren, mener det er et prisverdig initiativ som Søndre Land IL Håndball har tatt.

-Vi vet at hjertestarter kan være avgjørende for liv eller død for enkelte voksne og unge som er i idrettsaktivitet. Dette er god, forebyggende tenkning å sørge for å ha  hjertestarter tilgjengelig i kommunens idrettshall, sier Kåre Skrugstad.

Tildelingen av hjertestarter fra If Trygghetsfond har en verdi på 15.000 kr.

Hjertestarteren skal henges på en lett tilgjengelig plass i hallen. Håndballgruppa kommer også til å sørge for opplæring av trenere og lagledere og andre nøkkelpersoner i gruppa vår. Vi vil også ta initiativ til at andre brukere av hallen også får opplæring. Kommuneoverlege Jens Mørch var til stede da hjertestarteren ble overlevert, og han er opptatt av at brukere av hallen får opplæring.

Siden det ikke er hver dag håndballgruppa får en så fin gave, markerte vi overrekkelsen med litt kake og kaffe.

hjertestarter-fest

Trygghetsfondet til forsikringsselskapet If deler hver måned ut kr 50.000 til skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet. Støtten gis til foreninger, organisasjoner, klubber og lignende.

If Trygghetsfond er en del av det skadeforebyggende programmet til If. Fra fondet ble etablert i 2005 og frem til og med 2014, har det kommet inn 3.950 søknader om midler. If har delt ut nærmere 6 millioner kroner og støttet 537 lokale tiltak.

If Trygghetsfond har delt ut hjertestartere, brannsikringsutstyr til klubbhus, snøscootere, skredutstyr, førstehjelpsutstyr til idrettslag, refleksvester, redningsvester og alpinhjelmer. Også redningsbåter har fått sonarutstyr og vinterskiløyper har blitt merket. Det er også gitt midler til utdanning av flere redningshunder.