Hjertestarter til Søndre Land Hallen

Vi som bruker Søndre Land Hallen har lenge ønsket oss en hjertestarter. Dersom alvorlig sykdom inntreffer, ønsker vi å kunne yte best mulig hjelp fram til ambulansepersonell kommer.

I august sendte Søndre Land IL Håndball en søknad til If Trygghetsfond om å få penger til hjertestarter eller få en hjertestarter. Vi har fått den gledelige meldingen om at søknaden vår ble trukket ut i september, og at vi vil få overlevert en hjertestarter!

Vi vet ikke når vi får den eller hvor den skal henge ennå, men vi er i dialog med kommunen om dette. Det må også til litt opplæring og kursing. Hvordan vi skal gjøre dette, i og med at det er mange brukere av hallen, må vi komme tilbake til, men den må henge lett tilgjengelig slik at brukere på dagtid, kveld og helg lettvint kan hente den hvis det skulle bli behov.

I håndballgruppa er det flere av våre trenere og lagledere som allerede har tatt kurs både i førstehjelp og i bruk av hjertestarter.