Årsmøte 19. mars

Årsmøte i Søndre Land IL Håndball er mandag 19. mars klokka 18 i Søndre Land Hallen.

Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Treningsavgift 2017-2018
  7. Innkomne saker

Forslag: Søndre Land IL Håndball slutter med inngangspenger på kamparrangementer

  1. Vedta idrettslagets budsjett.
  2. Valg av nytt styre