Årsmøte 19. mars

Søndre Land IL Håndball arrangerer årsmøte 19. mars klokka 18.00 i Søndre Land Hallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes leder Kristin Stavik Moshagen på k-mosh@online.no innen 5. mars.

Dagsorden på møtet:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning .
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Innkomne saker
  7. Treningsavgift 2018-2019
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Valg av nytt styre