Årsmøte 24. mars 2021 klokken 18.00

Det blir årsmøte i klubben om en måned fra i dag. Altså onsdag 24. mars klokken 18.00

Møtet blir i Søndre Land-hallen.

Inkommende sakert må stilles til styret inenn 14 dager før årsmøtet.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle Søndre Land IL håndballs årsberetning
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Treningsavgift 2020-21
  7. Vedta budsjett for 2020
  8. Valg av nytt styre
  9. Innkommende saker