Snart mer håndball

Vi satser på oppstart for lagene våre etter høstferien, men det kan hende noen lag starter litt før.
Lagene vi håper å få til i år er.

Jenter sju
Gutter sju
Jenter ni
Gutter ni
Jenter 11
Gutter 12
Jenter 14

I tillegg blir det lek med ball. På grunn av smittesituasjonen vil vi i utgangspunktet ha lek for ball kun for elever i førstetrinn. Da kan hende det blir mulighet for å utvide dette noe senere.