Ny dato for årsmøte: 26. mai

Søndre Land IL Håndball avholder årsmøte 26. mai klokka 19.00 i Søndre Land Hallen.

Har du en sak du vil at årsmøtet skal behandle, må den sendes til leder Nils Kjølseth Sand innen 18. mai.

Årsmøtet skulle ha vært avholdt 19. mars, men på grunn av koronapandemien, ble møtet utsatt.

Vi satser på å få avholde årsmøtet i Søndre Land Hallen, men dersom kommunen ikke tillater dette, vil det komme ny info om sted. Det vil bli lagt til rette for å følge møtet digitalt.

Foreløpig dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle Søndre Land IL håndballs årsberetning
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Treningsavgift 2020-21
  7. Vedta budsjett for 2020
  8. Valg av nytt styre

Velkommen!