Årsmøte 19. mars

Søndre Land IL Håndball avholder årsmøte 19. mars klokka 20.00 i Søndre Land Hallen.

Søndre Land IL Håndball avholder årsmøte i Søndre Land Hallen mandag 4. mars klokka 19.

Har du en sak du vil at årsmøtet skal behandle, må den sendes til leder Nils Kjølseth Sand innen 5. mars.

Foreløpgi dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle Søndre Land IL håndballs årsberetning
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Treningsavgift 2020-21
  7. Vedta budsjett for 2020
  8. Valg av nytt styre

Velkommen!