Oppføringer av Kristin Moshagen

Årsmelding 2018

Her er årsmeldingen for SLIL Håndball for 2018: Årsmøtet ble avholdt mars 2018. Vi har hatt 5 styremøter i løpet av året. Styret har bestått av: Leder: Kristin Stavik Moshagen Nestleder: Lars Grime Kasserer: Ritva Raddum Sekretær: Tone Snuggerud Hansen Styremedlem 1: Andreas Rønning Styremedlem 2: Hans Olav Nordraak Varamedlem 1: Anne Hagenborg Varamedlem 2: […]

Årsmøte 2019

Søndre Land IL Håndball avholder årsmøte i Søndre Land Hallen mandag 4. mars klokka 19. Dagsorden: Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle Søndre Land IL håndballs årsberetning Behandle regnskap i revidert stand. Treningsavgift 2017-2018 Vedta budsjett for 2019 Valg av nytt styre […]

Ragn Sells Idrettsskole

30 barn har boltret seg i Søndre Land Hallen de to første dagene i høstferien. Mandag lekte vi sisten, elefantstikk, kanonball, og de har lært å sprette ballen, kaste pasninger og skyte på mål. Litt spillaktivitet har det også vært. Tirsdag var store deler av håndballøkta stasjoner hvor barna øvde på individuelle ferdigheter med ball. […]

Oppstart håndballtreninger

Denne sesongen har vi følgende tilbud: Lek med ball for barn født i 2013 og 2012 (aktivitetstilbud, ingen kamper) Jenter 7: onsdag 17.30 -18.30 (deltar i Isbjørnserien) Jenter 9: onsdag 17.00-18.00 (deltar i Isbjørnserien) Gutter 10: onsdag 18.00-19.30 (deltar i Aktivitetsserien) Jenter 11: tirsdag 17.30-19.00 og torsdag 15.00-16.30 (deltar i Aktivitetsserien) Jenter 14 : torsdag […]