Årsmøte 2019

Søndre Land IL Håndball avholder årsmøte i Søndre Land Hallen mandag 4. mars klokka 19.

Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle Søndre Land IL håndballs årsberetning
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Treningsavgift 2017-2018
  7. Vedta budsjett for 2019
  8. Valg av nytt styre
  9. Vedta idrettslagets budsjett.
  10. Valg av nytt styre

Velkommen!