Nytt styre i Søndre Land IL Håndball

Årsmøtet ble gjennomført i Søndre Land Hallen med åtte personer til stede.

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått, og det ble valgt nytt styre og vedtatt nytt budsjett.

Verdt i merke seg i vedtatt budsjett, er at årsmøtet ønsker at lagene skal få muligheter til å gjennomføre noen sosiale samlinger. Vi tror det er viktig for lagfølelsen og for at ungene skal ha det moro sammen. Lagene vil få økonomisk støtte til for eksempel kveldsmat etter trening, eller kanskje noen vil spise pizza etter å ha spilt kamp(er)?

Gudbrand Hammerstad ble gjenvalgt som leder. Nils Kjølseth Sand var ikke på valg og fortsetter som styremedlem. Ut av styret går Hege Meinich Martinsen, Per Skjønberg, Lars Grime og Kristin Stavik Moshagen.

Inn i styret er Trond Reinsborg valgt til nestleder, Tor Arne Brekne er ny kasserer, Camilla Engevold ny sekretær og Kristine Hagaseth nytt styremedlem.

Varamedlemmer er Stine Hagen (ikke på valg), Lill Katrin Hansen (ikke på valg) og Sara Teern (ny).

Vi takker de fire som har gått ut av styret for innsatsen for håndballen i Søndre Land og ønsker nytt styre lykke til.