Ekstraordinært årsmøte for Søndre Land IL Håndball – sak: Alliansen

INNKALLING TIL  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE      

SØNDRE LAND IDRETTSLAG HÅNDBALL

Onsdag 28. September 2022 – kl 20.00 – Søndre Land Hallen

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møtedirigent og møtereferent
  3. Sak: Oppløsning av alliansen:  Ja/Nei
  4. Ved et JA etableres SLIL Håndball som en egen gruppe i fleridrettslaget Søndre Land Idrettslag.
  5. Sak: Valg av ny leder til kontrollutvalg.
  6. Sak: Oppdatering av signaturrett

Styret

Påmelding for medlemmer utenom styret gjøres til:  gudbrandhammerstad@gmail.com   innen 27. september.