Fotografering på onsdag

Onsdag 9. november kommer Marco fra Fotoekspressen for å ta lagbiler og portrettbilder av spillerne våre. Det vil foregå i søndre del av av hallen fra klokka 16.00. Her er tidsskjema:

16.00: Jenter 9

16.30: Jenter 12

17.00: Jenter 11

17.30: Jenter 7

18.00: Gutter 8

18.30: Gutter 10

ALLE SPILLERE MÅ HA MED DRAKTA SI.

Spillerne har fått utdelt skjemaer som de må ta med. Der er det en personlig strekkode, og skjemaet må tas med til fotograferingen.