Årsmøte i Søndre Land IL Håndball

Søndre Land IL Håndball avholder sitt årsmøte tirsdag 21. februar klokka 19.00 i Søndre Land Hallen. Det blir enkel bevertning.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møtedirigent og møtereferent

3. Årsmelding

4. Regnskap 2016

5. Innkomne saker

6. Fastsettelse av medlems-og treningsavgift for sesongen 2017-2018

7. Budsjett 2017

8. Valg

Forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, det vil si innen tirsdag 7. februar klokka 19.00. Forslag leveres til leder Kristin S. Moshagen (k-mosh@online,no)

Vi trenger nye medlemmer i styret, to menn og ei dame. Interesserte kan kontakte Jon-Olav Johansen, Hans Olav Nordraak eller Lill Katrin Hansen.